Controle aanbestedingsstukken


Bij aanbesteding van projecten worden vaak onder hoge tijdsdruk door verschillende partijen vele documenten geproduceerd. Maar zijn deze documenten ook goed op elkaar afgestemd?

Snoeren Bouwmanagement kan de aanbestedingsdocumenten voor u controleren op omissies en onvolkomenheden en tegenstrijdigheden. Wij controleren of de documenten en tekeningen van de verschillende disciplines op elkaar zijn afgestemd, waardoor in een vroegtijdig stadium problemen en onnodige kosten worden voorkomen.

 

Snoeren Bouwmanagement B.V.

Bezoek-/postadres
Hoge Ham 104,
5104 JK Dongen

T : (0162) 32 24 83
F: (0162) 31 38 98
E: snoeren@bouwmanagement.nl