Directievoering


Snoeren Bouwmanagement treedt veelvuldig op als gedelegeerd opdrachtgever. Zowel nieuwbouw als renovatie en verbouw zijn voor ons vertrouwde werkgebieden.

We zorgen voor de benodigde vergunningen, selecteren indien gevraagd de aannemers en adviseurs, voeren desgewenst de prijsonderhandelingen en stellen zo nodig sluitende contracten op.

Bij geïntegreerde contractvorming (UAV-GC) waarbij samenvoeging van taken en verantwoordelijkheden binnen het bouwproces onder één contractpartij valt, kan Snoeren Bouwmanagement u als opdrachtgever van dienst zijn. Binnen de kaders van de UAV-GC kunnen wij een rol vervullen zowel in de initiatieffase, ontwerpfase, uitvoeringsfase als bij het meerjarig onderhoud. 

Geïntegreerd werken
Het is van belang te streven naar een geïntegreerd bouwteam om zodoende tot de perfecte realisatie van het bouwproject te komen, binnen de gestelde kwaliteitseisen, tijdsgrenzen en de gestelde budgetten. Inefficiënt werken is duur, zeker in de bouwsector.

 

Snoeren Bouwmanagement B.V.

Bezoek-/postadres
Hoge Ham 104,
5104 JK Dongen

T : (0162) 32 24 83
F: (0162) 31 38 98
E: snoeren@bouwmanagement.nl