Aankoop-/ verkoopinspectie


Bij een beslissing tot aankoop en verkoop van onroerende zaken zijn er tal van aspecten die de aandacht verdienen. Hierbij valt te denken aan de staat van de constructie van de onroerende zaken, de bouwwijze ervan en in welke toestand het onderhoud verkeert.

Snoeren Bouwmanagement kan voor u een inspectie uitvoeren, waarbij een conditiemeting wordt uitgevoerd van de verschillende bouwdelen. Van de hierbij geconstateerde gebreken worden door ons de herstelkosten bepaald, waarbij aangegeven wordt of herstel op korte termijn plaats moet vinden of dat herstel op middellange of lange termijn kan worden uitgevoerd.

De conditiemetingen worden door ons conform de NEN 2767 uitgevoerd, waardoor u uiteindelijk beschikt over een complete objectieve rapportage.

 

Snoeren Bouwmanagement B.V.

Bezoek-/postadres
Hoge Ham 104,
5104 JK Dongen

T : (0162) 32 24 83
F: (0162) 31 38 98
E: snoeren@bouwmanagement.nl