Conditiemeting


Tijdens de beheerfase van een gebouw is inzicht in het onderhoud een belangrijk aspect. Elk gebouw heeft onderhoud nodig. Een conditiemeting geeft inzicht in de technische gesteldheid van de diverse bouwdelen op dat moment. Snoeren Bouwmanagement voert conditiemetingen uit conform de NEN 2767 methodiek en beschikt hiervoor over gecertificeerde onderhoudsinspecteurs.

Op basis van een visuele inspectie wordt door middel van het kwantificeren en kwalificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen per bouwdeel een uniforme objectieve conditiescore vastgesteld.

De conditiemeting geeft dan ook per onderdeel goed inzicht in de technische staat waarin het onderdeel verkeert en kan de basis vormen voor het plannen van onderhoudsmaatregelen of een meerjarenbegroting.

 

Snoeren Bouwmanagement B.V.

Bezoek-/postadres
Hoge Ham 104,
5104 JK Dongen

T : (0162) 32 24 83
F: (0162) 31 38 98
E: snoeren@bouwmanagement.nl