Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen Snoeren Bouwmanagement is maatschappelijk verantwoord ondernemen een actueel onderwerp. Bij elk project worden de onderwerpen People, Planet & Profit binnen onze mogelijkheden in overweging genomen.

Veiligheid binnen het bouwproces staat hoog in het vaandel. Als directievoerende en toezichthoudende partij hebben wij een voorbeeldfunctie bij het gebruik van de juiste veiligheidsvoorschriften en het toepassen van de juiste arbeidsomstandigheden, zodat ongelukken worden voorkomen en er een optimale werksituatie onderstaat.

Milieu en duurzaamheid zijn belangrijke thema's binnen Snoeren Bouwmanagement. In onze advisering denken wij actief mee om een duurzame milieubewuste oplossing aan te dragen binnen de gestelde kaders. Op deze manier proberen wij een steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Daarnaast zijn wij actief betrokken bij sociale maatschappelijke ondersteuning door middel van sponsoring.

Snoeren Bouwmanagement heeft een MVO-rapport gepubliceerd in het MVO-Register. Via de volgende link kunt u ons MVO rapport inzien.

Het MVO-Register is een online platform waar bedrijven hun MVO prestaties zichtbaar maken aan klanten. Het MVO-Register sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI.

Wij hebben het MVO-Register gekozen om actief ons MVO programma transparant te maken. Het MVO-Register is een platform waar bedrijven hun duurzaamheidsstrategie ontwikkelen en direct alle resultaten Ún toekomstplannen zichtbaar maken. De MVO principes en de kernthema's zoals benoemd in ISO 26000 staan hiermee centraal in onze bedrijfsvoering en hiermee bouwen wij gaandeweg aan een steeds duurzamere toekomst. Alle informatie in het MVO-Register is getoetst, waardoor de gegevens betrouwbaar zijn. Minimaal jaarlijks werken wij ons rapport bij en vindt een externe hertoetsing plaats van onze MVO prestaties.

 

Snoeren Bouwmanagement B.V.

Bezoek-/postadres
Hoge Ham 104,
5104 JK Dongen

T : (0162) 32 24 83
F: (0162) 31 38 98
E: snoeren@bouwmanagement.nl