NEN 2580 meetrapporten


Op basis van de methoden conform de NEN 2580 kan Snoeren Bouwmanagement voor u de oppervlakten bepalen van alle soorten gebouwen. De bepaalde oppervlakten worden door ons in meetrapporten en meetcertificaten gerapporteerd die zijn opgesteld volgens de richtlijnen zoals omschreven in de NTA 2581.

Er zijn twee meetrapporten te onderscheiden:

Meetcertificaat A: hierbij worden de oppervlakten en ruimtegebruik op locatie ingemeten of gecontroleerd vanaf aangereikte tekeningen.
 
Meetcertificaat B: hierbij vindt geen controle op locatie plaats, maar vinden de metrages uitsluitend plaats op basis van aangereikte tekeningen (hardcopy of digitaal)

Snoeren Bouwmanagement kan onder andere voor de volgende type oppervlakten een meetcertificaat opstellen:

  • Bruto Vloer Oppervlakte (BVO);
  • Netto Vloer Oppervlakte (NVO);
  • Verhuurbaar Vloer Oppervlakte (VVO);
  • Gebruiksoppervlakte (GO).

Met onze meetrapporten krijgt u per gebouw, verdieping, functie of woning een overzicht van de oppervlakten.

De oppervlakten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het opstellen van huurcontracten, controle van huur- of koopcontracten en verdeling van algemene ruimten bij gezamenlijk gebruik.

 

Snoeren Bouwmanagement B.V.

Bezoek-/postadres
Hoge Ham 104,
5104 JK Dongen

T : (0162) 32 24 83
F: (0162) 31 38 98
E: snoeren@bouwmanagement.nl